OCENJEVANJA ZNANJA

14.11. preverjanje NIT

19.11. preverjanje DRU

21.11. pisno ocenjevanje NIT

22.11. DOMAČE BRANJE

26.11. ustna ocena DRU

28.11. preverjanje MAT

3.12. ustna ocena MAT

8.1. preverjanje SLJ

10.1.branje z razumevanjem

13.1. ustna ocena SLJ

16.1. preverjanje MAT

23.1. ocenjevanje MAT

29.1. preverjanje SLJ

30.1. preverjanje NIT

6.2. ocenjevanje NIT

3.2. govorni nastop