LAMPIJONČKI

Letos smo 4. razredi sprejeli izziv izdelave lampijončkov, ki bodo krasili nabrežje Savinje. Pomagali so nam drugošolci. Vsi pa smo se zabavali.

Polona Hrovat

OCENJEVANJA ZNANJA

14.11. preverjanje NIT

19.11. preverjanje DRU

21.11. pisno ocenjevanje NIT

22.11. DOMAČE BRANJE

26.11. ustna ocena DRU

28.11. preverjanje MAT

3.12. ustna ocena MAT

8.1. preverjanje SLJ

10.1.branje z razumevanjem

13.1. ustna ocena SLJ

16.1. preverjanje MAT

23.1. ocenjevanje MAT

29.1. preverjanje SLJ

30.1. preverjanje NIT

6.2. ocenjevanje NIT

3.2. govorni nastop